Poczta

Poniżej znajdziesz parametry potrzebne do skonfigurowania klienta pocztowego.

Login pełny adres e-mail
np. biuro@twojadomena.pl
Hasło twoje hasło
pierwsze hasło otrzymasz przy tworzeniu skrzynki
Poczta w przeglądarce poczta.dhhost.pl
IMAP poczta.dhhost.pl
Port 993, szyfrowanie SSL
poczta.dhhost.pl
Port 143, bez szyfrowania
POP3 poczta.dhhost.pl
Port 995, szyfrowanie SSL
poczta.dhhost.pl
Port 110, bez szyfrowania
SMTP poczta.dhhost.pl
Port 587, szyfrowanie TLS
Wymagana autoryzacja SMTP
poczta.dhhost.pl
Port 25, bez szyfrowania
Wymagana autoryzacja SMTP

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami