Polityka prywatności

§ 1. Gromadzone informacje

 1. Aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług DH Corp gromadzi informacje o użytkownikach.
 2. Dane gromadzone są na kilka sposobów:
  1. informacje podawane przez użytkownika,
  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług DH Corp.:
   1. informacje o danym urządzeniu (tj. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalny identyfikator urządzenia, informacje o operatorze),
   2. identyfikator urządzenia może być powiązany z kontem użytkownika w usługach DH Corp.
  3. informacje w dziennikach serwerowych:
   1. adres IP,
   2. wyszukiwane hasła,
   3. dane o działaniu urządzenia (awarie, aktywność, ustawienia, język),
   4. pliki cookie.
  4. informacje o lokalizacji:
   1. DH Corp. może przetwarzać i gromadzić informacje o rzeczywistym miejscu pobytu użytkownika
  5. unikalne identyfikatory aplikacji,
  6. pamięć podręczna przeglądarki,
  7. pliki cookie.

§ 2. Wykorzystywanie informacji

 1. Dane zbierane poprzez wszystkie nasze usługi służą nam do zapewnienia działalności usług, ich udoskonalania, czy tworzenia nowych.
 2. Niektóre dane podane przez użytkownika w usługach DH Corp. mogą być wykorzystywane we wszystkich usługach DH Corp. jeśli jest to wymagane przez daną usługę.
 3. Każda usługa DH Corp. z której korzysta użytkownik ma dostęp do jego danych od momentu rozpoczęcia korzystania z danej usługi.
 4. Dane i informacje gromadzone za pomocą plików cookie mają na celu poprawną identyfikację użytkownika w danej usłudze i są niezbędne do korzystania z niej.

§ 3. Informacje udostępniane przez użytkownika

 1. Niektóre usługi DH Corp. pozwalają udostępniać informacje między użytkownikami. Publicznie udostępniane treści w tych usługach mogą zostać zaindeksowane przez wyszukiwarki.
 2. Usługi o których mowa w § 3. pkt. 1 zawierają odpowiednie opcje udostępniania i usuwania informacji użytkownika.

§ 4. Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja

 1. Użytkownik korzystający z usług DH Corp. w każdej chwili ma dostęp do swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik korzystający z usług DH Corp. w każdej chwili może poprawić swoje dane osobowe.
 3. DH Corp. zastrzega sobie prawo do odmówienia użytkownikowi do poprawy danych osobowych w przypadku nadużywania tej opcji.
 4. Użytkownik może decydować, komu chce udostępniać informacje.
 5. Gdy użytkownik zleci usunięcie danych z usług DH Corp., ich kopie usuwane są bezpowrotnie dopiero po określonym czasie (w zależności od usługi).
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu, weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych w myśl ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 5. Informacje udostępnione przez DH Corp.

 1. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, możemy udostępnić naszym partnerom, czy publicznie. Takimi informacjami są głównie dane statystyczne.
 2. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych użytkowników, chyba że:
  1. użytkownik wyraził na to zgodę,
  2. dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny (w przypadku usług korzystających z usług innych firm lub osób, przy zachowaniu poufności).

§ 6. Bezpieczeństwo danych

 1. DH Corp. dołoży wszelkich starań aby chronić dane użytkowników, przez co rozumie się ochronę przed:
  1. nieuprawnionym dostępem,
  2. nieuprawnioną modyfikacją,
  3. publicznym ujawnieniem,
  4. zniszczeniem danych.
 2. DH Corp. w celu ochrony danych użytkowników:
  1. w niektórych usługach stosuje protokół HTTPS i szyfrowanie SSL
  2. udziela dostępu do danych osobowych tylko tym osobom i instytucjom, które rzeczywiście muszą mieć do nich dostęp, aby zapewnić ciągłość działania usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do usług oferowanych przez podmioty inne, niż DH Corp.
 2. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie jej zmiany będą publikowane. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu jej udostępnienia na Stronie Internetowej DH Corp.
 3. DH Corp zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki bez powiadamiania o tym fakcie użytkowników. W przypadku dokonania zmian DH Corp opublikuje jej jednolity tekst na stronie internetowej. Warunkiem dalszego korzystania z usług jest akceptacja postanowień Polityki w całości wraz z wprowadzonymi zmianami w ciągu 7 dni roboczych od daty jej aktualizacji.

Polityka prywatności z dnia 15 czerwca 2016 r.